Reisevilkår og informasjon


Navn ifølge pass
Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er svært viktig i forhold til flybilletter og eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved eventuelle uoverensstemmelser. Vennligst bemerk at det i mange tilfelle ikke er mulig å endre navn på flybilletten. Private Travel Lab er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Depositum
Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på 20% av ordren med mindre annet er avtalt. Vennligst bemerk at enkelte flybilletter må betales umiddelbart etter bestilling.

Restbeløpet
Restbeløp forfaller normalt til betaling 6 uker før avreise med mindre annet er opplyst. Ved bestilling av reise mindre enn 6 uker før avreise forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart etter utsendelse av betalingsinformasjon og ordrebekreftelse. Overholdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Skatter og Avgifter
Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter og avgifter som legges på billetten og dette kan endres helt frem til billetten utstedes. Man kan sikre seg mot økning i skattene ved å betale for billetten umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke må alle eventuelle økninger som kommer etter bestilling innkreves fra kunden før avreise, på vegne av flyselskapet. Avgifter er inkludert i billetten bortsett fra eventuelle lokale flyplassavgifter som betales ved innsjekk.

Billett og reiseplan
Senest 8 dager før avreise mottar du billetter, reiseplan m.m. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt. Det er svært viktig at navnet er korrekt stavet på billetten og stemmer overens med passet. Dersom navnet ikke er korrekt stavet, kan du bli avvist ved innsjekk til flyet.

Gebyrer
I spesielle tilfeller kan det innkreves reservasjonsgebyr. Dette vil i så tilfelle opplyses om sammen med tilbudet.

Endringer
Dersom det er mulig å foreta navneendring eller annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr 1500 per person per endring i tillegg til gebyrer som tilkommer fra leverandørene.

Avbestilling
Følgende regler gjelder ved avbestilling:
1) Ved avbestilling mer enn 24 timer før avreise blir det beregnet et ekspedisjonsgebyr på kr. 5 000 per person eller innbetalt depositum pluss eventuelle gebyr fra våre samarbeidspartnere (Bemerk at enkelte flybilletter og arrangementer ikke er refunderbare).
2) Ved avbestilling mindre enn 24 timer før avreisen kan totalbeløpet for reisen kreves betalt.

Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt sykdom eller død i nærmeste familie. Private Travel Lab tilbyr forsikringer gjennom Europeiske Reiseforsikring.

Pass, visum og reiseforsikring
Private Travel Lab vil informere om reiselandets regler og hjelper gjerne med informasjon og tips. Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden på reisen. Passet må minimum være gyldig 6 måneder etter utreise fra det aktuelle landet.

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med kontakt informasjon og polisenummer. Vi anbefaler at ta kopi av pass og medbringe på reisen i tilfelle man skulle miste passet. Det er en god ide at gjøre seg kjent med vilkårene i din reiseforsikring. Ta kontakt om du trenger reiseforsikring. Vi samarbeider med Europeiske Reiseforsikring.

Mangler som påvises under reisen
Dersom kunder mener det er grunn til klage eller kan påvise mangler under reisen, skal klage rettes til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette av leverandøren, slik at Private Travel Lab kan ta opp problemet med leverandøren i etterkant.

Lov om pakkereiser
Private Travel Lab sine reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren av disse.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer grunnet forhold som vi ikke har innflytelse over, som for eksempel endring i valutakurser, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter. Ved økninger som følge av eventuelle endringer vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreisedato. Dette gjelder også selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Ved en eventuell etter fakturering utregnes differansen mellom valutakurs ved ordreinngåelse og valutakurs på tidspunktet for etter fakturering. Dette gjelder kun de elementene der vi betaler eksterne leverandører i utenlandsk valuta. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent kan kunden heve avtalen. Ved reduksjoner i valuta, oljepriser, skatter og avgifter eller lignende vil dette på den andre siden gi en tilsvarende reduksjon i prisen.

Flytider og -selskap kan bli endret som følge av forhold som vi ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Øvrige forhold som vi ikke har kontroll over, som vær, uroligheter, stengte veier, skogbrann, seilingsforhold, streik etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da endre reiseprogrammet så godt som mulig uten at erstatningsansvar oppstår.

Bagasje
Her finnes det variasjoner mellom flyselskapene, så ta kontakt med oss for å få vite hva som gjelder for din reise. Husk å merke bagasje tydelig med navn og adresse.

Vaksinasjoner
For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege eller se www.landsider.no for aktuell informasjon.

Medisin
Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar med større mengder reseptbelagt medisin, bør du få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

Internasjonal førerkort
Skal man kjøre bil så anbefaler vi å anskaffe et internasjonalt førerkort. Dette fås hos NAF, les mer på www.naf.no.

Tollbestemmelser
Det er alltid den reisendes ansvar at gjeldende regler blir overholdt. Er du i tvil kontakt det gjeldende lands ambassade.

Nyhetsbrev

Vær den første som får tilgang til reisenyheter, eksklusive tilbud og inspirerende tips.